Eroare
  • XML Parsing Error at 1:240. Error 9: Invalid character

Club de limba englez? pentru afaceri


cursuri limba engleza pentru afaceri Cu to?ii descoperim pe zi ce trece - sau ?tim deja - c? mediul de afaceri actual este foarte competitiv, dinamic ?i în continu? schimbare. Cunoa?terea limbii engleze a încetat s? mai constituie o op?iune sau un simplu "avantaj". Limba englez? a devenit, astfel, un instrument esen?ial, mai ales când trebuie s? v? prezenta?i afacerea, verbal sau în scris, s? negocia?i contracte interna?ionale sau s? r?spunde?i prompt, clar ?i eficient partenerilor de afaceri str?ini.

O afacere de succes se bazeaz? pe oameni bine preg?ti?i, indiferent de domeniul de activitate. St?pânirea ?i utilizarea fluent? a limbii engleze la locul de munc? reprezint? o condi?ie necesar? pentru un parcurs profesional de succes.

Prin intermediul acestui curs de limba englez? pentru afaceri v? ajut?m s? v? îmbog??i?i vocabularul în domeniul de afaceri ?i s? v? perfec?iona?i pronun?ia în limba englez? într-un mod foarte pl?cut ?i interactiv cu ajutorul trainerilor no?tri, care transform? cursul de englez? de afaceri într-o adev?rat? pl?cere. Cursurile se bazeaz? pe comunicare pe diverse teme de interes cu aplicabilitate în mediul de afaceri.

Acest limba englez? pentru afaceri se adreseaz? persoanelor care de?in cuno?tin?e, cel pu?in, medii de limba englez?, fiind un curs unde discu?iile ?i exerci?iile sunt exclusiv în limba englez?. Din acest motiv, înainte de începerea cursului ve?i sus?ine gratuit un test de limb? în vederea stabilirii nivelului de competen?e lingvistice. Scopul acestui curs este ca to?i participan?ii s? dobândeasc?, într-un mod foarte relaxant ?i într-o ambian?? prieteneasc?, fluen?a ?i u?urin?a dorit? în folosirea vocabularului specific acestui domeniu în limba englez?.

Participarea la curs se face pe baza unui abonament lunar, care con?ine 12 ore, adic? 8 ?edin?e (a câte 1,5 ore / ?edin??).


Join our English Business Club
V? a?tept?m la centrul nostru
Echipa MetaServ
Banner

Parteneri


Biletul pentru cariera ta!
Adresa: Splaiul Independentei, nr. 17, Bl. 101 Izvor,
sc. C, ap. 49, sector 5, Bucure?ti, România
Telefon: 074.284.47.20 / 072.778.07.42
MetaServ  Educational Centre
Cursuri, Traduceri ?i Interpretariat
creionwww.metaserv.ro
cursuri@metaserv.ro
traduceri@metaserv.ro