De ce s? ne alege?i? - Pentru c?
v? oferim cursuri proiectate s? r?spund? nevoilor dumneavoastr?;
personaliz?m cursurile īn func?ie de cerin?ele ?i nevoile fiec?rui client īn parte;
v? oferim cursuri atāt pentru limbaj general, de afaceri cāt ?i pentru oricare alt limbaj specializat;
v? ajut?m s? investi?i eficient īn preg?tirea angaja?ilor dumneavoastr?, cā?tigānd astfel timp, productivitate ?i angaja?i mai bine instrui?i;
raportul calitate/cost este ideal;
efectu?m traduceri ?i interpretariat pentru cele 30 de limbi str?ine din portofoliul nostru;
pentru MetaServ fiecare client este foarte important ?i din acest motiv noi acord?m tuturor  clien?ilor no?tri grij? ?i aten?ie deosebit?;
avem o echip? dinamic? de tineri profesioni?ti, dedica?i meseriei pe care o practic? ?i cu rezultate deosebite ob?inute pān? īn prezent;
V? a?tept?m la centrul nostru
Echipa MetaServ
Adresa: Splaiul Independentei, nr. 17, Bl. 101 Izvor,
sc. C, ap. 49, sector 5, Bucure?ti, Romānia
Telefon: 074.284.47.20 / 072.778.07.42
MetaServ  Educational Centre
Cursuri, Traduceri ?i Interpretariat
creionwww.metaserv.ro
cursuri@metaserv.ro
traduceri@metaserv.ro