Scopul nostru este ...
de a organiza cursuri, pentru toate limbile str?ine din portofoliul nostru, īn func?ie de diversele cerin?e ale clien?ilor, de la cursuri pentru companii la cursuri pentru persoane fizice, de la cursuri pentru copii la cursuri pentru elevi, studen?i ?i adul?i, de la cursuri individuale la cursuri de grup, de la cursuri generale la cursuri cu limbaje specializate, cursuri de preg?tire pentru examene sau cursuri de conversa?ie;
de a motiva ?i sus?ine cursan?ii s? utilizeze toate abilit??ile de limb? prin dezvoltarea abilit??ilor gramaticale ?i ale vocabularului ?i cel mai important prin practicarea limbii str?ine studiate atāt īn varianta scris?, cāt ?i vorbit?, avānd ca rezultat final utilizarea fluent? a acesteia īn mediul de afaceri/profesional sau personal;
de a efectua traduceri ?i interpretariate de o calitate excep?ional? din/īn toate limbile str?ine din portofoliul nostru.
V? a?tept?m la centrul nostru
Echipa MetaServ
Adresa: Splaiul Independentei, nr. 17, Bl. 101 Izvor,
sc. C, ap. 49, sector 5, Bucure?ti, Romānia
Telefon: 074.284.47.20 / 072.778.07.42
MetaServ  Educational Centre
Cursuri, Traduceri ?i Interpretariat
creionwww.metaserv.ro
cursuri@metaserv.ro
traduceri@metaserv.ro