Cursuri de englez? ?i german? pentru copii

Investing in your future!

Prin aceste cursuri de englez? ?i german? pentru copii ne adres?m tuturor p?rin?ilor care vor un viitor mai bun pentru micutii lor.  Copiii au capacitatea de a înv??a o limb? str?in? mult mai u?or decât adul?ii. Ei o înva?? în mod natural, preluând cuvinte ?i expresii ?i, mai ales, o înva?? jucându-se.
cursuri de engleza si germana pentru copii Cursurile de englez? ?i german? pentru copii sunt structurate pe 3 categorii de vârst?:

grupa de pre-?colari (4-7 ani); grupa de juniori (7-10 ani);grupa de seniori (11-14 ani);
Cursurile se desf??oar? într-un cadru prietenos, în grupe mici, formate din 5-8 copii, astfel încât fiecare s? poat? înv??a, s?-?i poat? dezvolta abilit??ile lingvistice, s? comunice ?i s? se joace punând în aplicare no?iunile de limb? înv??ate.

La  cerere putând forma ?i grupe mai mici, de 2-5 copii.  Cursurile au un program prestabilit, 2-3 ?edin?e/s?pt?mân?, fie de luni pân? vineri în intervalul 9:00-17:00, fie sâmb?ta, în intervalul 9:00-12:00.

Cursurile (inclusiv cursurile de engleza si germana pentru copii) sunt structurate în 4 module. Aceste module sunt: încep?tori, încep?tori plus, mediu, mediu plus. Fiecare modul con?ine 36 ore. Aceste ore sunt împ?r?ite în 24 de ?edin?e a câte 1,5 ore/?edin??.

Manualele special concepute pentru copii ?i jocurile interactive le capteaz? aten?ia ?i curiozitatea. Folosirea acestora într-un mediu în care limbile str?ine sunt utilizate ca modalitate de rela?ionare cu cei din jur, îi ajut? pe copiii dumneavoast? s? înv??e într-un timp foarte scurt s? comunice în limba str?in? studiat?.
V? a?tept?m la centrul nostru
Echipa MetaServ

 

Adresa: Splaiul Independentei, nr. 17, Bl. 101 Izvor,
sc. C, ap. 49, sector 5, Bucure?ti, România
Telefon: 074.284.47.20 / 072.778.07.42
MetaServ  Educational Centre
Cursuri, Traduceri ?i Interpretariat
creionwww.metaserv.ro
cursuri@metaserv.ro
traduceri@metaserv.ro