Curs de conversa?ie n limba francez?
?tia?i c? limba francez? ...
franceza este o limb? romanic? vorbit? de peste 80 milioane de oameni ca limb? matern?, 190 de milioane ca limb? secundar? ?i de nc? aproximativ 200 de milioane ca limb? str?in?;
este limb? oficial? n in 29 de ??ri, dintre care cele mai importante sunt Fran?a, Canada, Camerun, Belgia, Elve?ia, Africa francofon?,  Luxemburg ?i Monaco;
dup? german? ?i englez?, franceza este a treia cea mai vorbit? limb? din Uniunea European?

V-a?i hot?rt s? nv??a?i s? conversa?i n limba francez??
Foarte bine! V? a?tept?m la cursul noastru de conversa?ie n limba francez?. 

Ce v? oferim?
V? oferim un curs de grup de conversa?ie n limba francez?, creat s? r?spund? nevoilor dvs.. V? punem la dispo?ie un modul de curs de 8 ?edin?e pe lun? a cte 1,5 ore ?edin??. La acest curs vor participa 6-8 persoane.

Cine poate participa la cursul de francez??
Acest curs se adreseaz? tuturor persoanelor care au ca obiectiv mbun?t??irea cuno?tin?elor ?i dezvoltarea competen?elor limbii franceze pentru a nl?tura barierele lingvistice ?i culturale. Oamenilor de afaceri care doresc s? se bucure de succes atunci cnd folosesc limba francez? pentru a interac?iona cu clien?ii, frunizorii, partenerii, colegii sau chiar superiorii ierarhici. Turi?tilor care doresc s? viziteze ??rile vorbitoare de limb? francez? ?i vor s?-?i nsu?easc? un vocabular de baz? al limbii respective pentru a se descurca mai u?or n c?l?toriile de pe teritoriul acestor frumoase ??ri. Studen?ilor care nva?? la una din universit??ile unde predarea se face n limba francez?. Persoanelor care s-au c?s?torit sau urmeaz? s? fac? acest important pas cu un cet??ean vorbitor de limb? francez? ?i doresc s? se poat? exprima n limba partenerului de via??.
V? a?tept?m la centrul nostru
Echipa MetaServ
Banner

Parteneri


Biletul pentru cariera ta!
Adresa: Splaiul Independentei, nr. 17, Bl. 101 Izvor,
sc. C, ap. 49, sector 5, Bucure?ti, Romnia
Telefon: 074.284.47.20 / 072.778.07.42
MetaServ  Educational Centre
Cursuri, Traduceri ?i Interpretariat
creionwww.metaserv.ro
cursuri@metaserv.ro
traduceri@metaserv.ro